Josai

PROJEKTY         ŠTÚDIO

Ing. Tomáš Josai

Mojou snahou je vytvoriť čo najoptimálnejšie riešenie Vašej „vysnívanej“ stavby podľa Vašich predstáv, s ohľadom na architektonickú, ekonomickú a udržateľnú stránku.
Ako stavebný inžinier sa venujem architektonicko-konštrukčnej tvorbe pozemných stavieb. Popri architektonickej stránke sa pri návrhu budov zameriavam predovšetkým na návrh stavebno-technického riešenia, funkčno-prevádzkového riešenia, modulové usporiadanie a realizovateľnosť jednotlivých stavebných konštrukcií ako sú nosné a nenosné časti objektu. Jednotlivé konštrukčné riešenia sú navrhované na základe stavebnotechnických požiadaviek tepelnej techniky, akustiky, svetelnej techniky a osvetlenia, protipožiarnej bezpečnosti, hygieny a statiky, tak aby bola dosiahnutá najvyššia úroveň energetickej hospodárnosti a trvalo-udržateľného využívania prírodných zdrojov.
Poskytujem služby komplexného vypracovania stavebnej časti projektovej dokumentácie na úrovni štúdie, stavebného povolenia, ale aj projektu pre realizáciu stavby.

01

Ohlásenie stavby

Stavebný zákon rozlišuje stavebné povolenie a ohlásenie stavby. Stavebný zákon určuje, pre ktoré stavby stačí ohlásenie. Stavebné ohlásenie je potrebné pre rôzne drobné stavby a úpravy okolo hlavného objektu. Postup je podobný ako pri stavebnom povolení, len dokumentácia je jednoduchá.

02

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia by mala poskytnúť klientovi jasnú predstavu o jeho investičnom zámere. Môže byť pokladom pre vydanie územného rozhodnutia. Nerieši však dokumentáciu do hĺbky a nie je podkladom ku vydaniu stavebného povolenia.

03

Stavebné povolenie

K projektom pre stavebné povolenie patria projekty novostavieb, zmien stavieb prestavbou, prístavbou a nadstavbou, obnovy a rekonštrukcie. Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek miestne príslušného stavebného úradu.