Josai

PROJEKTY         ŠTÚDIO
 

Ohlásenie stavby

Projekt pre ohlásenie stavby:
Stavebný zákon rozlišuje stavebné povolenie a ohlásenie stavby. Stavebný zákon určuje, pre ktoré stavby stačí ohlásenie. Stavebné ohlásenie je potrebné pre rôzne drobné stavby a úpravy okolo hlavného objektu. Postup je podobný ako pri stavebnom povolení, len dokumentácia je jednoduchá.
Garáž, chata, sklad do 25 m²
Prístrešok do 25 m²
Oporný múr
Oplotenie
Nezáväzná cena na individualné vyžiadanie