Josai

PROJEKTY         ŠTÚDIO

Stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie
Cena projektu pre stavebné povolenie je závislá od nasledujúcich požiadaviek na:
  • konštrukčné riešenie stavby (murovaná, drevostavba, liaty betón…)
  • technické vybavenie stavby (zdravotechnické inštalácie, vykurovanie, vzduchotechnika…)
  • úradom vyžadované časti projektu (statické posúdenie, projekt požiarnej ochrany, projektové energetické hodnotenie)
  • individuálny stupeň rozpracovanosti projektu – realizačný projekt (podrobný statický návrh a výkresy, stavebno-konštrukčné detaily, výkazy výmer…)
RD do 100 m²
podlahovej plochy
RD do 200 m²
podlahovej plochy
RD do 300 m²
podlahovej plochy
RD nad 300 m²
podlahovej plochy
Nezáväzná cena na individualné vyžiadanie
Zmeny stavby (prestavba, prístavba, nadstavba)
do 150 m² podlahovej plochy Nezáväzná cena na individualné vyžiadanie
Zmeny stavby (prestavba, prístavba, nadstavba)
nad 150 m² podlahovej plochy individuálne
*Cena projektu pre stavebné povolenie pozostáva z ceny stavebnej časti a ceny jednotlivých profesií.
**Cena projektu pre stavebné povolenie sa môže meniť v závislosti od požiadaviek miestne príslušného stavebného úradu.