Josai

PROJEKTY         ŠTÚDIO

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia (návrh) je najjednoduchší stupeň projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby.
V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku návrhu a slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi.
Architektonická štúdia by mala poskytnúť klientovi jasnú predstavu o jeho investičnom zámere. Môže byť pokladom pre vydanie územného rozhodnutia. Nerieši však dokumentáciu do hĺbky a nie je podkladom ku vydaniu stavebného povolenia.
RD do 100 m²
podlahovej plochy
RD do 200 m²
podlahovej plochy
RD do 300 m²
podlahovej plochy
RD nad 300 m²
podlahovej plochy
Nezáväzná cena na individualné vyžiadanie